Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

BuurtBestuurders

Buurtbestuurders is een initiatief van Freonen van Fossylfrij Fryslân, Energie VanOns en Friesland Huur. EnergieKûbaard ziet deelvervoer als een belangrijke schakel in de verduurzaming van het energiegebruik en onderzoekt de mogelijkheid om dit concept voor elektrisch vervoer in het dorp te introduceren.