Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Over ons

EnergieKûbaard is een kleinschalige coöperatie die de in- en verkoop verzorgt van stroom en gas. Tegen een scherpe, concurrerende prijs en met hetzelfde gemak als bij andere energiemaatschappijen. Onze energie wordt duurzaam en deels lokaal geproduceerd.

Het dorp Kûbaard

Kûbaard is een klein dorp in het zuidwesten van Fryslân. Midden tussen de weilanden, omgeven door boerderijen, met een kerktoren in het midden lijkt het op eerste gezicht niet echt een bijzonder dorp.

Toch weet dit kleine dorp voor haar problemen steeds weer originele en creatieve oplossingen te bedenken en wordt het gekenmerkt door een grote mate van onderlinge tolerantie.

Ook was het dorp als een van de eerste energieneutraal met windmolens en zonnepanelen. Met deze energiecoöperatie loopt Kûbaard opnieuw voorop.

Onze doelstellingen

De coöperatie wil een duurzame ontwikkeling in gang zetten en de afhankelijkheid van de grote energieconcerns verkleinen door zelf de in- en verkoop van energie ter hand te nemen. Daarbij worden de winsten geheel ingezet voor initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid in Kûbaard bevorderen. Grut yn it lytswêzen is de slogan waarmee het dorp Kûbaard zich profileert, en die ook kenmerkend is voor de coöperatie EnergieKûbaard.

  1. Duurzame, lokale energie voor iedereen: uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam en lokaal opgewekte energie
  2. Betaalbare energie: stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie en het bevorderen van besparingen op het energiegebruik
  3. Leefbaarheid en duurzaamheid bevorderen: inzetten van de winsten voor initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid bevorderen

Ben je via ons ook klant van groene stroom en/of aardgas van Energie VanOns? Dan ben je gratis lid. Overtuigd? Schrijf je in!